•  

   

   

  (scroll down for English)

   

   

  BUHU CHAPEL

  10. juni - 17.september 2023

  Et utvalg av malerier fra serien BUHU blir vist i utstillingen LOL - Humor i norsk kunsthistorie på Haugar Kunstmuseum. BUHU er en serie på 138 malerier av gråtende blomster som sist ble vist på Galleri Riis i 2008.

   

   

  Tidligere:

  Shenanigans, kuratert av George Barber og Lucio Auri, HEIJA LAND, Berlin, 2022.

  The Glue Vine, kuratert av George Barber og Lucio Auri, Galerie Istanbul, Berlin, 2021.

  Marthasykkeltiurbil, Kunstnernes Hus Kino, 2021.

  Ildkuletegningene, Hermetiske Skygger. Oslo, 2021.

  Skisse til skulptur på torget, LNM, Oslo, 2021.

  Ål Stavkyrkjemuseum, Ål i Hallingdal, 2021.

  Vinternatt, Kunstnernes Hus Kino, Oslo, 2019.

  Petrol Turtles, gruppeutstilling kuratert av George Barber, Cubiculum, Berlin, 2019.

  Maleri og film, Ål Kunstforening, Kulturhuset i Ål i Hallingdal, 2019.

  Åpen soning, gruppeutstilling kuratert av Helga-Marie Norby og Crispin Gurholt, SOETH7 Berlin, 2019.

  NKD Dale, gjestekunstneropphold, Dale i Sunnfjord, 2019.

  Olje og begjær, gruppeutstilling, Blomquist, Oslo, 2019.

  Vinternatt, Kunstnernes Hus Kino, Oslo, 2018.

  Island no.6, gruppeutstilling kuratert av Christian Torp, Oslo 2018.

  Recordless Release Party 2, gruppeutstilling kuratert av George Barber og Lucio Auri, Bar Babette, Berlin, 2018.

  Norsk Minimalisme?, gruppeutstilling kuratert av Erlend Hammer, Blomqvist, Oslo, 2018.

  Randi Thommesen ́s Samling, gruppeutstilling, Rake visningsrom for kunst, Trondheim, Norge, 2018.

  Villfisksamlinga, (kurator), seminar om ørret, Ål i Hallingdal, 2018.

  Mädchenkammer, gruppeutstilling kuratert av Gurholt og Norby, Berlin, 2017.

  Folkeobservatoriet, kuratert av Marius Engh og Jordan Rosenfeld, Teknisk Museum, Oslo, 2016.

  Tegnebiennalen, Oslo 2016.

  Villfisksamlinga, (kurator), seminar om ørret, Ål i Hallingdal, 2016.

  Recordless Release Party, kuratert av George Barber & Luzio Auri, Echo Burger, Berlin, 2015.

  Ål Kunstforening, Hallingdal, 2015.

  Og de skal smi sine sverd om til hakker, kuratert av Erlend Hammer, Nils Aas Kunstverksted, Inderøy, 2015.

  PALAZZO COLLAPSO, kuratert av Maximilian Rossner, A.P.R., München, 2015.

  Villfisksamlinga, (kurator), seminar om ørret, Ål i Hallingdal, 2015.

  CCA Andratxx, gjestekunstneropphold, Mallorca, 2014.

  Kamari, med Sybilla Dumke, Fabian Fobbe og Sebastian Dacey, Sabine Knust Matthias Kunz Galerie, München, 2014.

  Pragmatic Old Bastards, Deluge Nr. 1, kuratert av Richard Neal, Berlin, 2014.

  Circolo Scandinavo, artist residency, Rome, 2013.

  MOMENTUM 7, kuratert av Erlend Hammer, Nordisk biennale for samtidskunst, Moss, 2013.

  Et vindu mot døden som aldri lar seg lukke, «The Residency», 0047 Oslo, 2013.

  Encompassing eternally expanding emptiness, Galleri Riis, Oslo, 2012, Østfold kunstnersenter, Fredrikstad, 2012 og Nationalmuseum Projektraum, Berlin, 2012.

  If you want it you can get it for the rest of your life (truth is what works), kuratert av Erlend Hammer, ISCP, New York, USA, 2012.

  Cuzner, Kottbusser Damm, Berlin, 2012.

  Cité internationale des arts, gjestekunstneropphold, Paris 2011/2012.

  Splendid Isolation, kuratert av Raaf van der Smaan, Nationalmuseum Projektrom, Berlin, 2011.

  Knust Kunz Editions, kuratert av Sebastian Dacey, München, 2010.

  Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo, 2010.

  Paranoia, kuratert av Raaf van der Smaan, Cacaofabriek, Helmond, Nederland, 2010.

  Tête à claque, (kurator), Forgotten Bar Project, Berlin, 2010.

  Utenriksministeren vil åpne utstillingen, kuratert av Randi Tommesen, Galleri Lautom, Oslo, 2010.

  Fruit & Futurism, Galleri Riis, Oslo, 2009.

  Latte in Watte, Galleri Riis, Oslo, 2009.

  Vorspiel/Nachspiel, Vestfossen Kunstlaboratorium, Vestfossen, 2009.

  They told the future backwards, (kurator), Nationalmuseum prosjektrom, Berlin, 2009.

  ArtBasel, Galleri Riis, Basel, 2009.

  Precurse, kuratert av John Hodany, Nationalmuseum projektrom, Berlin, 2009.

  The new dark age, med Ane Graff og Sverre Malling, Borgarsyssel Museum, Sarpsborg, 2008.

  BUHU, Galleri Riis, Oslo, 2008.

  ArtBasel, Galleri Riis, Basel, 2008.

  40/40, Stenersenmuseet, Oslo, 2008.

   

   

   

   

  Upcoming:

  BUHU CHAPEL

  10. juni - 17.september 2023

  A selection of paintings from the series BUHU will be displayed in the exhibition LOL - Humour in Norwegian Art History at Haugar Art Museum.

  BUHU is a series of 138 paintings that was last displayed at Galleri Riis in 2008.

   

   

  Past:

  Shenanigans, group show curated by George Barber og Lucio Auri, HEIJA LAND, Berlin, 2022.

  The Glue Vine, group show curated by George Barber and Lucio Auri, Berlin, 2021.

  Sketch for Sculpture on the Square, LNM, Oslo, 2021.

  Marthabicyclecapercailliecar, Kunstnernes Hus Cinema, Oslo, 2021.

  The Fire Ball Drawings, Hermetic Shadows, Oslo 2021.

  Ål Stave Church Museum, Ål in Hallingdal, Norway, 2021.

  Vinternatt, Kunstnernes Hus Cinema, Oslo, 2019.

  Petrol Turtles, group show curated by George Barber, Cubiculum, Berlin, 2019.

  Painting and film, Ål Kunstforening, The Culture House, Hallingdal, Norway, 2019.

  Freigänger, group show curated by Helga Marie Norby and Crispin Gurholt, SOETH7 Berlin, 2019.

  NKD Dale, artist residency, Dale in Sunnfjord, Norway, 2019.

  Olje og begjær, group show, Blomquist, Oslo, 2019.

  Vinternatt, Kunstnernes Hus Kino, Oslo, 2018.

  Island no.6, group show, Christian Torp, Oslo 2018.

  Recordless Release Party 2, group show curated by George Barber and Lucio Auri, Bar Babette, Berlin, 2018.

  Norsk Minimalisme?, group show curated by Erlend Hammer, Blomqvist, Oslo 2018.

  Randi Thommesen ́s Collection, group show, Rake visningsrom for kunst, Trondheim, Norway, 2018.

  The Wild Fish Gathering, (programmer), seminar on trout, Ål in Hallingdal, Norway, 2018.

  Mädchenkammer, group show curated by Gurholt and Norby, Berlin, 2017.

  Folkeobservatoriet, curated by Marius Engh og Jordan Rosenfeld, Norwegian Museum of Science and Technology, Oslo, 2016.

  The Drawing Biennale, Oslo, 2016.

  The Wild Fish Gathering, (programmer), seminar on trout, Ål in Hallingdal, Norway, 2016.

  Recordless Release Party, curated by George Barber & Luzio Auri, Echo Burger, Berlin, 2015.

  Og de skal smi sine sverd om til hakker, curated by Erlend Hammer, Nils Aas Kunstverksted, Inderøy, 2015.

  PALAZZO COLLAPSO, curated by Maximilian Rossner, A.P.R., München, 2015.

  The Wild Fish Gathering, (programmer), seminar on trout, Ål in Hallingdal, Norway, 2015.

  CCA Andratxx, artist residency, Mallorca, 2014.

  Kamari, med Sybilla Dumke, Fabian Fobbe og Sebastian Dacey, Sabine Knust Matthias Kunz Galerie, München, 2014.

  Pragmatic Old Bastards, Deluge Nr. 1, curated by Richard Neal, Berlin, 2014.

  Circolo Scandinavo, artist residency, Rome, 2013.

  MOMENTUM 7, curated by Erlend Hammer, The Nordic Bienniale of Contemporary Art, Moss, Norway, 2013.

  Et vindu mot døden som aldri lar seg lukke, «The Residency», 0047 Oslo, 2013.

  Encompassing eternally expanding emptiness, Galleri Riis, Oslo, Østfold kunstnersenter, Fredrikstad, Norway, & Nationalmuseum projectspace, Berlin, 2012.

  If you want it you can get it for the rest of your life (truth is what works), curated by Erlend Hammer, ISCP, New York, 2012.

  Cuzner, Kottbusser Damm, Berlin, 2012.

  Cité internationale des arts, artist residency, Paris 2011/2012.

  Splendid Isolation, curated by Raaf van der Smaan, Nationalmuseum projectspace, Berlin, 2011.

  Knust Kunz Editions, curated by Sebastian Dacey, München, 2010.

  Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo, 2010.

  Paranoia, curated by Raaf van der Smaan, Cacaofabriek, Helmond, Nederland, 2010.

  Tête à claque, (curator), Forgotten Bar Project, Berlin, 2010.

  Utenriksministeren vil åpne utstillingen, curated by Randi Tommesen, Galleri Lautom, Oslo, 2010.

  Fruit & Futurism, Galleri Riis, Oslo, 2009.

  Latte in Watte, Galleri Riis, Oslo, 2009.

  Vorspiel/Nachspiel, Vestfossen Kunstlaboratorium, Vestfossen, Norway, 2009.

  They told the future backwards, (curator), Nationalmuseum projectspace, Berlin, 2009.

  ArtBasel, Galleri Riis, Basel, 2009.

  Precurse, curated by John Hodany, Nationalmuseum projectspace, Berlin, 2009.

  The new dark age, with Ane Graff og Sverre Malling, Borgarsyssel Museum, Sarpsborg, 2008.

  BUHU, Galleri Riis, Oslo, 2008.

  ArtBasel, Galleri Riis, Basel, 2008.

  40/40, The Stenersen Museum, Oslo, 2008.